POPRZEDNIE WYDARZENIA

IV OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SZKOLENIOWE I FORUM WYSTAWCÓW
„DEKLAROWANIE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE.”

24 i 25 października 2022 r.
Warszawski Dom Technika NOT
oraz „on-line” na platformie VMS

IDŹ DO SERWISU

XVII Seminarium Naukowo-Techniczne
„Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych”

12 - 14 października 2022 r.
Zakopane – Kościelisko

IDŹ DO SERWISU

III Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe SITP Online 2022
„WYTYCZNE PROJEKTOWANIA INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ SITP WP-02:2021”

18 i 20 maja 2022 r.
forma on-line

IDŹ DO SERWISU

XVI Seminarium Naukowo-Techniczne
„OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH”

Zakopane – Kościelisko
20 - 22 października 2021 r.

IDŹ DO SERWISU

II Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe SITP / CNBOP-PIB Online 2021
„WYTYCZNE PROJEKTOWANIA, INSTALOWANIA, URUCHAMIANIA, OBSŁUGI I KONSERWACJI DŹWIĘKOWYCH SYSTEMÓW OSTRZEGAWCZYCH”

18 i 25 maja 2021 r.
forma on-line

IDŹ DO SERWISU

V SEMINARIUM
„ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – ASPEKTY INŻYNIERSKIE I FORMALNE”

31 marca 2021 r.
forma on-line

IDŹ DO SERWISU

I Ogólnopolskie Szkolenie SITP Online 2020
„WYTYCZNE PLANOWANIA, PROJEKTOWANIA, INSTALOWANIA, ODBIORU, EKSPLOATACJI I KONSERWACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO”

2 i 8 grudnia 2020 r.
forma on-line

IDŹ DO SERWISU

XV Jubileuszowe Seminarium Naukowo-Techniczne
„Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych”

Zakopane – Kościelisko
10 - 12 października 2019 r.

IDŹ DO SERWISU

III Ogólnopolskie Seminarium - Warsztaty Projektowe - Forum Wystawców
„Praktyka stosowania przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej”

Warszawski Dom Technika NOT
22-23 maja 2019 r.

IDŹ DO SERWISU

XIV Seminarium Naukowo-Techniczne
„Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych”

Zakopane - Kościelisko
11-13.10.2018r.

IDŹ DO SERWISU

V Warsztaty szkoleniowe Projektowanie wnetylacji pożarowej

Jachranka
12-13.09.2018r.

IDŹ DO SERWISU

Szkolenie projektantów

Bydgoszcz
26-27.06.2018r.

IDŹ DO SERWISU

II Ogólnopolskie Seminarium - Warsztaty Projektowe - Forum Wystawców
Praktyka stosowania przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej

23-24.05.2018 r.

IDŹ DO SERWISU

Ochrona Przeciwpożarowa w Budownictwie

19-21.10.2017 r.

IDŹ DO SERWISU

Praktyka stosowania przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej

23-24.05.2017 r.

IDŹ DO SERWISU